V клас

Заповед за утвърден училищен план-прием на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г. – ЗАПОВЕД