Ел. дневник

През новата 2020/2021 учебна година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се използва електронен дневник – https://www.shkolo.bg/