НВО

Заповед №РД09-1709/29.08.2018 г., относно датите за провеждане на националните външни оценявания ТУК.