УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  • От 17.05.2021г. до 28.05.2021г.  ще се спазва графика за присъствие, утвърден със заповед на директора, както следва:

ПГ, I – IVклас, VIVII  клас в присъствена форма

V клас в обучение от разстояние в електронна среда

  • На 20.05.2021г ще се проведе училищен спортен празник/ присъствено и онлайн/ . Моля, следете за информация в сайта на училището и в Школо, за да се информирате за програмата
  • 19.05.2021г и 21.05.2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за всички ученици, съгласно заповед на министъра на МОН, поради провеждане на ДЗИ
  • 24 и 25 май 2021г ще бъдат неучебни и неприсъствени дни за учениците, съгласно заповед на министъра на МОН
  • Учебните занятия ще продължат на 26.05.2021г.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“