УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,  

Работно време на комисията за насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства, на 19.05.2021 г.

Във връзка с провеждането на Държавен зрелостен изпит по български език и литература на 19.05.2021 г., Ви информираме, че комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще приема заявления от 14.00 до 17.00 часа.