УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-01-274/29.04.2021г на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

  • 1. Присъственият учебен процес за учениците от V  до VII клас се осъществява, при спазване на следния график:

а/ на 05.05.2021г и 07.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V клас

б/ от 10.05.2021г до 14.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V и VI клас

в/ от 17.05.2021г до 28.05.2021г – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас

  • 2. За целия период присъствено се обучават  учениците от I- IV клас и ПГ
  • 3. При издаване на нова заповед ще бъдете уведомени допълнително

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“