УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката ,   Ви информирам за следното:

  • 1. На 19.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
  • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
  • 2. На 19.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има трима карантинирани ученици и  един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“