Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното:

1.      На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:

–       Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и VII клас, както и децата от ПГ

–       Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V клас и  VI клас

2.       На 12.04.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Няма отсъстващи учители.

3.      График за присъствено обучение според Заповед  № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването:

–       от 12.04.2021 до 30.04.2021г. присъствено се обучават  учениците от I- IV клас, както и децата от ПГ

–       от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас

–       от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас 

Дневен режим за учениците в ОРЕС

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40