Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката ,   Ви информирам за следното: 1. На 19.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както...