Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното: 1.      На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано,...

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното: 1. На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде...