Меню за месец април

Купони ще се продават на 09.04. 2021г.  от 7,30  до 10,30 часа. СТАРИТЕ КУПОНИ ЩЕ ВАЖАТ ЗА МЕНЮТО, КОЕТО Е ЗАПИСАНО. АКО НЯКОЙ ИСКА ПРОМЯНА, ДА ДОЙДЕ НА МЯСТО ИЛИ ДА ИЗПРАТИ ПО УЧЕНИКА НАПИСАНО ЛИСТЧЕ ЗА ПРОМЯНА....