Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,      Във връзка със Заповед № РД-01-173/18.03.2021г. на министъра на здравеопазването, ви информирам за следното: На 23.03.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:    Обучение в електронна среда от разстояние...