Списък на членовете на Обществения съвет на ОУ „Кочо Честеменски“

  1. Гергана Костадинова – председател
  2. Милена Манолова – секретар
  3. Пенчо Стефанов – член
  4. Константин Ганчев – член
  5. Красимира Шопова – член
  6. Лиляна Сарийска – член
  7. Валентина Гочева – член

8. Радостина Цонева – резервен член
9. Мила Димитрова – резервен член
10. Петя Колева – резервен член