Списък на членовете на Обществения съвет на ОУ „Кочо Честеменски“

Илиан Иванов – Председател – представител на родителите

Милена Манолова – Секретар – представител на родителите

Ралица Колева –  Член – представител на родителите

Деница Велкова –  Член – представител на родителите

Тинка Димитрова –  Член – представител на родителите

Светомир Савов –  Член – представител на родителите

Валентина Гочева –  Член – представител Община Пловдив

Невена Маринова – Резервен член – представител на родителите

Йорданка Брънкова – Резервен член – представител Община Пловдив