Подготвителна група

Правила за постъпване на деца в подготвителна група при ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година. ТУК

Заявление за кандидатстване ТУК

Списък на приетите деца в Подготвителна група в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебна 2020/2021 година ТУК


Уважаеми родители,

Във връзка  с решение на Народното събрание от 13.03.2020г за обявяване на извънредно положение на територията на Република България. и  заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на миснитъра на здравеопазването за удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. Ви информираме, че записването на класираните деца в Подготвителната група на ОУ “Кочо Честеменски”, Пловдив за учебната 2020/2021 г. ще се осъществява само по електронен път.

За повече информация и въпроси, относно прием на децата в Подготвителната група на ОУ „ Кочо Честеменски“ за учебната 2020/2021 г. може да се обръщате към Атанаска Копанарова-технически секретар в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на телефон : 0879 36 49 87
Прием на първо класиране деца в подготвителната група на
ОУ „Кочо Честеменски” гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година

 1. УР-13-3059/02.03.2020 г.
 2. УР-13-3060/02.03.2020 г.
 3. УР-13-3061/02.03.2020 г.
 4. УР -13-3062/02.03.2020 г.
 5. УР-13-3063/02.03.2020 г.
 6. УР-13-3067/02.03.2020 г.
 7. УР-13- 3068/02.03.2020 г.
 8. УР – 13- 3069/02.03.2020 г.
 9. У Р-13-3070/02.03.2020 г.
 10.  УР -13-3073/02.03.2020 г.
 11.  УР – 13 – 3074/02.03.2020 г.
 12. УР -13- 3075/02.03.2020 г.
 13. УР -13- 3384/19.03.2020 г.