Подготвителна група

Правила за постъпване на деца в подготвителна група при ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година. ТУК

Заявление за кандидатстване ТУК

Списък на приетите деца в Подготвителна група в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебна 2020/2021 година ТУК


Уважаеми родители,

Във връзка  с решение на Народното събрание от 13.03.2020г за обявяване на извънредно положение на територията на Република България. и  заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на миснитъра на здравеопазването за удължаване на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. Ви информираме, че записването на класираните деца в Подготвителната група на ОУ “Кочо Честеменски”, Пловдив за учебната 2020/2021 г. ще се осъществява само по електронен път.

За повече информация и въпроси, относно прием на децата в Подготвителната група на ОУ „ Кочо Честеменски“ за учебната 2020/2021 г. може да се обръщате към Атанаска Копанарова-технически секретар в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на телефон : 0879 36 49 87


Прием на първо класиране деца в подготвителната група на
ОУ „Кочо Честеменски” гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година

 1. УР-13-3059/02.03.2020 г.
 2. УР-13-3060/02.03.2020 г.
 3. УР-13-3061/02.03.2020 г.
 4. УР -13-3062/02.03.2020 г.
 5. УР-13-3063/02.03.2020 г.
 6. УР-13-3067/02.03.2020 г.
 7. УР-13- 3068/02.03.2020 г.
 8. УР – 13- 3069/02.03.2020 г.
 9. У Р-13-3070/02.03.2020 г.
 10.  УР -13-3073/02.03.2020 г.
 11.  УР – 13 – 3074/02.03.2020 г.
 12. УР -13- 3075/02.03.2020 г.
 13. УР -13- 3384/19.03.2020 г.


Списък на записаните деца в подготвителната група  на
ОУ „Кочо Честеменски” гр.Пловдив  за учебната 2020/2021 година

 1. Вх.№ УР -13 -3596/07.04.2020 г.
 2. Вх. №УР -13 -3599/07.04.2020г.
 3. Вх.№УР – 13 -3605/07.04.2020 г.
 4. Вх.№ УР -13-3610/07.04.2020 г.
 5. Вх.№ УР -13 -3611/07.04.2020 г.
 6. Вх.№ УР -13 -3614/08.04.2020 г.
 7. Вх.№ УР- 13 – 3615/08.04.2020 г.
 8. Вх.№ УР – 13 – 3617/ 08.04.2020 г.
 9. Вх. № УР -13 -3618/08.04.2020 г.
 10. Вх.№ УР – 13 -3619/08.04.2020 г.
 11. Вх. № УР -13 -3620/08.04.2020 г.
 12. Вх.№ УР – 13 – 3621/08.04.2020 г.
 13. Вх. № УР – 13 – 3622/08.04.2020 г.

         Забележка: няма незаети места