Подготвителна група

Правила за постъпване на деца в подготвителна група при ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив за учебната 2021/2022 година. ТУК

Заявление за кандидатстване ТУК

График ТУК

Списък на приетите деца в Подготвителна група в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебна 2021/2022 година ТУК


За повече информация и въпроси, относно прием на децата в Подготвителната група на ОУ „ Кочо Честеменски“ за учебната 2021/2022 г. може да се обръщате към Атанаска Копанарова-технически секретар в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив на телефон : 0879 36 49 87