Подготвителна група

Правила за постъпване на деца в подготвителна група при ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година. ТУК

Заявление за кандидатстване ТУК

Списък на приетите деца в Подготвителна група в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебна 2020/2021 година ТУК