Подготвителна група

Правила за постъпване на деца в подготвителна група при ОУ „Кочо Честеменски“ гр. Пловдив
за учебната 2019/2020 година. ТУК

Заявление за кандидатстване ТУК

Списък на приетите деца в Подготвителна група в ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебна 2019/2020 година ТУК


ОУ “ Кочо Честменски“, обявява попълване на свободните места за ПГ за уч. 2019/2020г.  За второ класиране има 1 свободно място  в ПГ за уч. 2019/2020г. Документи за кандидатстване се приемат в деловодството на училището, спрямо утвърдения график.


Към 07.05.2019г. свободни места за ПГ няма.