V клас

Заповед за утвърден училищен план-прием на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебната 2019-2020 г. – ЗАПОВЕД