Ел. дневник

През новата 2019/2020 учебна година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се използва електронен дневник.