Съобщения

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информирам за следното:

  • На 05.01.2020 г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
  • На 05.01.2020г. учебният процес е обезпечен. За 04.01.2020г. има един  карантиниран ученик.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

Уважаеми родители,

На 30.12.2020 г. в ученическия стол ще се продават купони за обедното хранене от 09:00 часа до 12:00 часа.

Весела Коледа

Учениците от 1 „А“ клас пожелават на всички учители, ученици и служители в ОУ „Кочо Честеменски“ Весела Коледа и Щастлива Нова година!

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТ V , VI  и  VII клас, 

Информираме Ви, че когато Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването издадат заповед кога и при какви условия учениците от  V, VI и VII клас ще преминат в присъствена форма на обучение ще бъдете своевременно информирани.