Съобщения

Съобщение

Уважаеми родители, информираме Ви, че 22.09.2020г. не е учебен и неприсъствен ден, съгласно заповед РД-10-12/16.09.2020.

Съобщение

Скъпи родители, разчитаме на разбиране от Ваша страна като отговорни и съпричастни наши партньори. Обръщаме се към Вас с молба при най-леки симптоми (хрема, кашлица или температура, дори леко неразположение) на Вашето дете да се обадите на класния ръководител. Личният Ви лекар ще прецени дали детето Ви може да посещава училище. Поддържайте непрекъсната връзка с нас, за да Ви бъдем максимално полезни.

 Ще успеем, но заедно!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

ПРАВИЛА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В Основно Училище „Кочо Честеменски“

Тържествено откриване на новата учебна година

Уважаеми родители, мили ученици,

Тържеството по случай откриването на новата учебна 2020-2021 година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се проведе на 15.09.2020 г. от 9:30 ч. в двора на училището за учениците от I клас.

Учениците от II до VII клас да бъдат в 9:00 ч. в класните стаи.

Радваме се, че отново ще бъдем заедно!

Успешна и спокойна учебна година!

Съобщение

Уважаеми родители, на 14.09.2020г., от 18.00ч., в северната част на двора на училището, ще се проведе родителска среща на 4. б клас с класен ръководител Христина Христева и Ана Маркидова при спазване на задължителните противоепидемиологични мерки. Очакваме Ви!

МЗ информира за нужните документи при подновеното посещение на децата в детски градини и училища

Министерството на здравеопазването информира родителите, чиито деца ще посещават ясли, детски градини и училища, за нужните документи.

По отношение на учениците – на училищните власти трябва да бъде предоставен талонът за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. нар картон или лична здравна профилактична карта. Това може да направи както родителят, така и общопрактикуващият лекар – по служебен път.

Предвид епидемичната обстановка и с оглед предотвратяване струпване пред кабинетите на ОПЛ, талонът може да се предостави до един месец след началото на учебната година, а не както досега – в 7-дневен срок.

При по-късното провеждане на задължителна имунизация или реимунизация данните за нея могат да се предоставят допълнително на училището.

По отношение на децата, които посещават детски градини:

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

– здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар, и данни за имунизационния статус на детето;

– отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;

– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

От МЗ обръщат внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, родителите могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Съобщение

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че родителските срещи за I и V клас ще бъдат проведени, както следва:

Родителската среща на подготвителната група ще се проведе на 11.09.2020 г. от 18:00 часа в двора на сградата на бул. „Свобода“ №26.