Съобщения

Браво, четвъртокласници!

„Изказваме похвала и благодарност към четвъртокласниците, които се явиха на общинския кръг на олимпиадата по математика и олимпиада „Знам и мога“. Въпреки затрудненията при обучението в електронна среда от разстояние в края на миналата година, всички се представиха достойно! Благодарности и на техните учители! За областния кръг на олимпиадата по математика се класираха трима: Стоян Владимиров с 19.5т. от 21 възможни, Теодор Казаков със 17.5т. и Зафер Дурмушали с 16т.- и тримата са ученици от IV „а“ клас.За областния кръг на олимпиада „Знам и мога“ се класираха Ванеса Танева от IV „а“ клас с 41.25т., Алекс Генев от IV „б“ клас с 36.50т. и Никола Иванов от IV „а“ клас с 36.25т. Пожелаваме им успех!“ 

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-290/29.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

 • На 18.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ.
 • 2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;
 • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от VI- VII клас
 • На 18.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има двама учители отсъстващи по болест.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-52/26.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

 • На 16.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • На 16.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове.Има двама учители отсъстващи по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

Във връзка със заповед Заповед № РД-09-52/26.01.2021г. на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

 • На 15.02.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I – IV клас, ПГ и VII клас
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • На 15.02.2021г. учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има един учител отсъстващ по болест.

09.02.2021г. международен ден за безопасен Интернет

На 09.02.2021 г. светът ще отбележи деня за безопасен Интернет. Учениците от начален и прогимназиален етап подготвиха изяви, чрез които да предадат на своите връстници знанията и уменията за безопасна, творческа и отговорна работа в Интернет. Децата от първи клас нарисуваха рисунки, с които показват своето отношение, а децата от прогимназиален етап направиха много презентации и графични изображения на програмите Power point и Paint. Посланието на всички деца е: „Заедно за по-добър Интернет“.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-52/26.01.2021г на Министъра на образованието и науката , Ви информирам за следното:

 • На 09.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • На 04.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове.Има един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-52/26.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

 • На 04.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • На 04.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Няма отсъстващи  по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“