Новини

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката ,   Ви информирам за следното:

 • 1. На 19.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
 • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • 2. На 19.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има трима карантинирани ученици и  един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-856/09.04.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

 • 1. На 14.04.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
 • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
 • 2. На 14.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове.Има трима карантинирани ученици и  един учител отсъстващ по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното:

1.      На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:

–       Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и VII клас, както и децата от ПГ

–       Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V клас и  VI клас

2.       На 12.04.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Няма отсъстващи учители.

3.      График за присъствено обучение според Заповед  № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването:

–       от 12.04.2021 до 30.04.2021г. присъствено се обучават  учениците от I- IV клас, както и децата от ПГ

–       от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас

–       от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас 

Дневен режим за учениците в ОРЕС

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със Заповед № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването считано от 12.04.2021 до 30.04.2021г., ви информирам за следното:

 • 1. На 12.04.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и VII клас, както и децата от ПГ
 • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V клас и  VI клас
 • 2.  На 12.04.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Няма отсъстващи учители.
 • 3. График за присъствено обучение според Заповед  № РД-01-220/08.04.2021г. на министъра на здравеопазването:
 • от 12.04.2021 до 30.04.2021г. присъствено се обучават  учениците от I- IV клас, както и децата от ПГ
 • от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас
 • от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Меню за месец април

Купони ще се продават на 09.04. 2021г.  от 7,30  до 10,30 часа. СТАРИТЕ КУПОНИ ЩЕ ВАЖАТ ЗА МЕНЮТО, КОЕТО Е ЗАПИСАНО. АКО НЯКОЙ ИСКА ПРОМЯНА, ДА ДОЙДЕ НА МЯСТО ИЛИ ДА ИЗПРАТИ ПО УЧЕНИКА НАПИСАНО ЛИСТЧЕ ЗА ПРОМЯНА.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31 ал.1 т.2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 7, ал. 7  от Наредба  за организация на дейностите в училищното образование, Заповед за графика на учебното време на МОН № РД09-3472/27.11.2020 г.  и Заповед №  РД-10-1219/01.03.2021г.на директора на ОУ“Кочо Честеменски“.

 1.  03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. са определени за пролетна ваканция .
 2. Дните са  неучебен и неприсъствени за всички деца и ученици от ПГ, I – VII клас    в ОУ“Кочо Честеменски“.
 3. Учебните занятия ще продължат на 12.04.2021г.
 4. Графикът за присъствено или обучение от разстояние в електронна среда ще ви бъде предоставен след получаване на заповед от МОН

Бъдете здрави!    

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“