Новини

Публична изява на Клуб “ Лесна и интересна математика“ с ръководител Мария Тенева

Учениците от 5в и 5г клас показаха че могат да бъдат „съставители на учебници“ по математика и обучители на свои връстници. Изработиха много проекти доказващи междупредметната връзката между математика, изобразителното изкуство, литературата и ИТ. Измислиха и презентираха задачи от Част от число, Обикновени дроби, Делимост. Съставиха математически квадрати, правиха кръстословици. Имаше и задача в стихотворна форма и презентации. Всички решаваха зададените задачи. Твориха, бяха креативни и любознателни. Показаха, че математиката е любима и интересна.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

 • На 20.01.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
 • На 20.01.2021г учебният процес е обезпечен. Има карантиниран клас – 1а, поради заболял ученик. Карантинирани са класен ръководител  и учител  в ГЦОУД. Период на карантината от 15.01.2021г до 24.01.2021г. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Проект на тема: „Слънчевата система“

Проекти на тема „Слънчевата система“ сътвориха учениците от IV „в“ клас. След приключване на поредния раздел в учебника по „Човекът и природата“, обхващащ тематиката за нашата планета и Слънчевата система четвъртокласниците показаха чрез своите проекти, усвояването и разбирането си по темата. Налице са проявеното им творчество, сръчност и старание.

Поздравления, мили четвъртокласници!

Г-жа Манева и г-жа Цветанова

Съобщение

Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

 • На 18.01.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
 • На 18.01.2021г учебният процес е обезпечен. Има карантиниран клас – 1а, поради заболял ученик. Карантинирани са класен ръководител  и учител  в ГЦОУД. Период на карантината от 15.01.2021г до 24.01.2021г. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“

Олимпиади

Уважаеми родители и ученици, Във връзка със Заповед РД01-45/13.01.2021г. на Министъра на образованието и науката, ви информирам за провеждането на олимпиади и състезания в ОУ“Кочо Честеменски“

ОлимпиадаДата на провежданеНачален часВреметраене
Олимпиада „Знам и мога” – IV клас23.01.2021г.09:0080 минути
Олимпиада по Математика – V, VI и VII клас23.01.2021г.09:304 часа
Олимпиада по Математика – IV клас24.01.2021г.09:004 часа

Участниците трябва да са в училище най-късно 15 минути преди началото на олимпиадите.След приключване на работа, ученикът може да напусне изпитната зала преди изтичане на времетраенето на изпита.Моля, учениците да си носят чертожни инструменти и  лични предпазни средства.По време на олимпиадите е осигурено медицинско лице.За провеждане на олимпиадата не се дължат никакви такси от родителите, но ще бъдат допускани ученици, които са представили декларации за информирано съгласие.
За датата и часа за провеждане на олимпиадата по Български език и литература ще бъдете информирани на по-късен етап.

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информирам за следното:

 • На 15.01.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
 • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
 • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
 • На 15.01.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани ученици. Има карантиниран учител в ГЦОУД.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“

Съобщение

Във връзка с установяване на положителна проба на учител в ГЦОУД на 1а клас и предписание от РЗИ Пловдив, учениците и учителите на  клас се карантинират от 08.01.2021г. до 14.01.2020г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

    Във връзка с установяване на положителна проба на г-жа Светлана Войводова – учител в ГЦОУД на 1а клас и очакване на  предписание от РЗИ Пловдив, учениците и учителите на клас се карантинират от 08.01.2021г. Очакваме РЗИ да уточни крайната дата на предписанието. Ще бъдете информирани своевременно.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“