I клас

Прием Първи клас 2019 г.

ОУ “ Кочо Честменски“ уведомява родителите на родените през 2012 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2019/2020 година, че вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата им. От 2017 година е въведен централизиран електронен прием на учениците в първи клас в общинските училища на град Пловдив.

Новите правила за 2019 година са приети от Общински съвет – Пловдив, и в момента тече законоустановеният срок за влизането в сила на предвидените промени.

Първото класиране ще бъде проведено на 5 юни 2019 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 15 април 2019 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 3 юни 2019 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 31 май 2019 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са още две класирания – второто ще бъде проведено на 19.06.2019 г., а третото – на 2.07.2019 г. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система- priem. plovdiv.bg. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 2019 г. ТУК

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес: https://priem.plovdiv.bg/regulatories

Нови правила за прием в първи клас през 2019 г.

Заповед за утвърден училищен план-прием на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебната 2019-2020 г. – ЗАПОВЕД

Уважаеми родители,

На място в деловодството на училището всеки ден от 08.00 до 16.00 часа може да се запознаете лично с разпределението по класове на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 г. в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив.