I клас

Прием Първи клас 2020 г.

График на дейностите за приемане на ученици в първи клас за 2020 г. ТУК

Приета е Наредба за прием в първи клас и може да бъде намерена на този адрес: https://priem.plovdiv.bg/regulatories

Нови правила за прием в първи клас през 2019 г.

Заповед за утвърден училищен план-прием на ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив за учебната 2020-2021 г. – ЗАПОВЕД

Уважаеми родители,

На място в деловодството на училището всеки ден от 08.00 до 16.00 часа може да се запознаете лично с разпределението по класове на учениците, приети в първи клас за учебната 2020/2021 г. в ОУ „ Кочо Честеменски“, Пловдив.