Ръководство и преподаватели

Златка Алдженаби- Директор
Мария Илчевска – Зам. директор


 

Димитринка Кушлева –  старши учител по математика и ИТ
Здравка Богойска – старши учител по български език и литература
Крум Йовков – учител по български език и литература
Светлана Лесинска – старши учител по английски език
Мариа Тюфекчиева – старши учител по английски език
Катя Янакиева – старши учител по география и икономика, история и цивилизация
Людмила Хаджиева – старши учител по музика
Людмила Христова – старши учител по физика и астрономия, ИТ, математика
Саркис Нерсесян – учител по изобразително изкуство
Йорданка Христева – учител по физическо възпитание и спорт
Румяна Балездрова – старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
Вълко Тодоров – старши учител по физическо възпитание и спорт
Стефка Радева – старши учител в начален етап
Стоя Димитрова – старши учител в начален етап
Диана Илиева – старши учител в начален етап
Грозденка Манева – старши учител в начален етап
Христинка Христева – старши учител в начален етап
Мариана Иванова – старши учител в начален етап
Десимира Миланова – учител в начален етап
Десислава Герчева – старши учител в начален етап
Теодорка Геленчева – старши учител в начален етап
Радостина Иванова – учител в начален етап
Марина Бойчева – старши учител в начален етап
Петя Тянева – учител в начален етап
Диана Иванова – старши учител в начален етап
Силвана Сармаджиева – учител в начален етап
Ивелина Цонева – учител ГЦОУД
Здравко Гатешки – учител ГЦОУД
Зорница Пранджева – учител ГЦОУД
Иванка Цветанова – учител ГЦОУД
Ана Маркидова – учител ГЦОУД
Цветан Геленчев – учител ГЦОУД
Ива Иванова – учител ГЦОУД
Цветелина Делова – учител ГЦОУД
Таня Банкова – учител ГЦОУД
Атанаска Заешка – учител ГЦОУД
Мария Пищалова – учител ГЦОУД
Тинка Христозова – учител ГЦОУД
Пламена Иванова – учител ГЦОУД
Гичка Николова –  старши учител подготвителна група
Иванка Балабурова – старши учител подготвителна група

Златка Драгнева – педагогически съветник
Атанас Каменов – логопед