Ръководство и преподаватели

Златка Алдженаби- Директор на ОУ „ Кочо Честеменски“

 Мария Илчевска- ЗДУД

Донка Йочева-ЗДУД


Златка Драгнева- Педагогически съветник
Атанас Каменов- Логопед


Гичка Николова-старши учител, подготвителна група
Иванка Балабурова-старши учител, подготвителна група


Грозденка Манева- Старши учител, начален етап
Десислава Герчева- Старши учител, начален етап
Диана Илиева- Старши учител, начален етап
Диана Иванова- Старши учител, начален етап
Стефка Радева-Старши учител, начален етап
Стоя Димитрова- Старши учител, начален етап
Марина Бойчева- Старши учител, начален етап
Мариана Иванова-Старши учител, начален етап
Теодорка Геленчева- Старши учител, начален етап
Христинка Христева- Старши учител, начален етап
Ана Маркидова- Старши учител, начален етап в ГЦОУД
Йорданка Рангелова-Старши учител, начален етап в ГЦОУД
Тинка Христозова- Старши учител, начален етап в ГЦОУД
Десимира Миланова-Учител, начален етап
Петя  Тянева- Учител, начален етап
Радостина Иванова- Учител, начален етап
Атанаска Заешка-Учител, начален етап в ГЦОУД
Здравко Гатешки-Учител, начален етап в ГЦОУД
Зорница Пранджева- Учител, начален етап в ГЦОУД
Иванка Цветанова- Учител, начален етап в ГЦОУД
Ивелина Цонева- Учител, начален етап в ГЦДОУД
Мария Костадинова- Учител, начален етап в ГЦОУД
Силвана Сърмаджиева-Учител, начален етап в ГЦОУД
Стойна Трифонова-Манат- Учител, начален етап в ГЦОУД
Цветан Геленчев- Учител, начален етап в ГЦОУД
Цветелина Делова-Учител, начален етап в ГЦОУД
Екатерина Тошева- Учител по религия
Асен Райнов- Учител, спортна подготовка
Димитринка Кушлева- Старши учител, ОУП / Математика/  в прог. етап
Елица Карипова- Учител, ОУП / Български език и литература/ в прог. етап
Здравка Богойска Старши учител, ОУП / Български език и литература/  в прог. етап
Катя Янакиева- Старши учител, ОУП / История и цивилизация, География и икономика/  в прог. етап
Людмила Христова- Старши учител, ОУП / Физика и астрономия, Математика,Информационни технологии/  в прог. етап
Людмила Хаджиева- Чилибинова Старши учител, ОУП / Музика/  в прог. етап
Мария Тюфекчиева- Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап
Михаил Крантов- Старши учител, ОУП / История и цивилизация/  в прог. етап
Мария Караджова- Учител, спортна подготовка и БДП
Румяна Балездрова- Старши учител, ОУП / Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда/  в прог. етап
Саркис Нерсесян- Учител, ОУП / Изобразително изкуство/  в прог. етап
Светлана Лесинска-Старши учител, ОУП / Английски език/  в прог. етап


Лектори

Лектор по чужд език/ немски език/- Емилиан  Георгиев

Лектор по Технологии и предприемачество- Петър Николов