Проекти

ОУ „Кочо Честеменски“ е училище в облака!

Стартираме новата учебна година с Google G suite за образованието. Инструментите на Google ни помагат да работим с по-малко хартия и да развиваме дигиталната компетентност на учениците и учителите.

Google G suite за образованието се внедрява съвместно с Център за творческо обучение и е част от проекта Училище в облака.


ОУ „Кочо Честеменски“, гр. Пловдив, получи поздравителен плакет за Активен участник в проект „Твоят час“ за образователен напредък.