Здравейте,

Молим следното съобщениие да бъде качено в сайта на училището.


Доставките по училищните схеми“Училищно мляко “ и „Училищен плод“ ще бъдат прекратени от 22.10.2021 г до 04.11.2021 г.включително, същите ще бъдат раздадени в следващи периоди, за което ще ви уведомим предварително с променения   график.


С уважение,

„Експрес – Д“