УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, на основание Заповед № РД-09-3596/20.10.2021г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-01- 891/20.10.2021г. на директор на РЗИ Пловдив,  Ви информирам за следното:

 ПериодКлас
Обучение от разстояние в електронна средаот 22.10.2021г. до 28.10.2021г. включителноI а, I б, II в, II г, III б, III в, IV а, IV б,IV в, VII а, VII б, VII в  
Обучение от разстояние в електронна средаот 29.10.2021г. до 04.11.2021г. включителноI в, II а,II б,III а,V a, V б,V в,VI а, VI б, VI в, VI г,VII г  

Дневен режим начален етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:20
2 час8:50 – 9:10
Голямо междучасие9:10 – 10:00, 50 минути
3 час10:00 – 10:20
4 час10:50 – 11:10
5 час11:40 – 12:00
6 час12:30 – 12:50
7 час13:20 – 13:40

Дневен режим на група за целодневна организация на учебния ден при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час 
1 часорганизиран отдих и физическа активност13.50 – 14:10  
2 часорганизиран отдих и физическа активност           14:20-14:40
3 чассамоподготовка14:50 -15:10
4 чассамоподготовка15:20 – 15:40
Голямо междучасие15:40 – 16:10, 50 минути15:40 – 16:10
5 часзанимания по интереси16:10 – 16:30
6 часзанимания по интереси16:40 – 17:00

Дневен режим прогимназиален  етап при обучение от разстояние в електронна среда:

Час/междучасиеУчебен час
1 час8:00 – 8:30
2 час8:50 – 9:20
Голямо междучасие9:20 – 10:00, 40 минути
3 час10:00 – 10:30
4 час10:50 – 11:20
5 час11:40 – 12:10
6 час12:30 – 13:00
7 час13:20 – 13:50
8 час14:10 – 14:40