Във връзка с епидемичната обстановка в ОУ”Кочо Честеменски”, Ви информирам за следното:

·          На 20.10.2021г учебният процес е обезпечен.

·         Има два карантинирани класа и двама учители:

–          II а клас от 19.10.2021 до 23.10.2021г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив;

–          VII г клас от 19.10.2021 г. до 24.10.2021 г. включително по предписание на РЗИ-Пловдив.

·         Обучението за II а клас и VII г клас ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

·         Има трима учители в отпуск по болест.