УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка с епидемичната обстановка, Ви информирам за следното:

·          На 30.09.2021 г. учебният процес е обезпечен.

·         VII a клас е карантиниран с предписание на РЗИ- Пловдив от 01.07.2021 г. до 07.10.2021 г.  включително. Обучението в VII a клас ще се провежда от разстояние в електронна среда чрез информационните и комуникационни технологии в Гугъл Мийт.

·         Има двама карантинирани ученици  от II в клас и VII г клас и  двама учители отсъстващи по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ