Уважаеми, родители,

С радост Ви уведомяваме, че училището е класирано и одобрено за получаване на средства за изграждане на 2 игрища за волейбол по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонт и сертифициране на съществуващи такива, и/или облагородяване на дворни пространства в общинските училища и ЦПЛР – ОДК – Пловдив“ на Общинската образователна програма 2020-2022.