Уважаеми родители,

Откриването на учебната 2021-2022 г. в ОУ „Кочо Честеменски“ ще премине при следния ред:

  1. На 15.09.2021 г. всички ученици от I до VII клас, както и децата от ПГ, трябва да бъдат в класните си стаи в 8:00 часа.
  2. Тържествено откриване на новата учебна година ще се проведе само за I клас и ПГ от 9:00 до 9:30 часа в двора на училището.

Молим родители и гости да спазват противоепидемичните мерки и предписанията на РЗИ.