„Изказваме похвала и благодарност към четвъртокласниците, които се явиха на общинския кръг на олимпиадата по математика и олимпиада „Знам и мога“. Въпреки затрудненията при обучението в електронна среда от разстояние в края на миналата година, всички се представиха достойно! Благодарности и на техните учители! За областния кръг на олимпиадата по математика се класираха трима: Стоян Владимиров с 19.5т. от 21 възможни, Теодор Казаков със 17.5т. и Зафер Дурмушали с 16т.- и тримата са ученици от IV „а“ клас.За областния кръг на олимпиада „Знам и мога“ се класираха Ванеса Танева от IV „а“ клас с 41.25т., Алекс Генев от IV „б“ клас с 36.50т. и Никола Иванов от IV „а“ клас с 36.25т. Пожелаваме им успех!“