УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-290/29.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

  • На 18.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ.
  • 2. От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;
  • Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от VI- VII клас
  • На 18.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Има двама учители отсъстващи по болест.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“