УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед Заповед № РД-09-52/26.01.2021г на Министъра на образованието и науката, Ви информирам за следното:

  • На 16.02.2021г обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас, ПГ и VII клас
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VI клас
  • На 16.02.2021г учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове.Има двама учители отсъстващи по болест.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“