УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-09-3610/31.12.2020г. на Министъра на образованието и науката, относно преустановения присъствен образователен процес за учениците от V  до XII клас, на учениците от цялата страна, във връзка със заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването,   Ви информирам за следното:

  • На 25.01.2021г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • 1. Присъствено обучение за учениците от I- IV клас и ПГ
  • 2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V- VII клас
  • На 25.01.2021г. учебният процес е обезпечен. Няма карантинирани класове. Отсъства по болест след COVID-19 учител  в ГЦОУД.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“