УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Във връзка с провеждане на олимпиадата по математика за V, VI и VII клас и олимпиадата „Знам и мога“ за IV клас  на 23.01.2021г, както и олимпиада по математика за IV клас на 24.01.2021г, ви информирам за следното:

  • Учениците трябва да заемат местата си в класните стаи до 8:30 ч.
  • Трябва да си носят син химикал,чертожни инструменти и лични предпазни средства(маски), по желание вода.
  • Времетраене на олимпиадите по математика- 4 часа.
  • Времетраене на олимпиада „ Знам и мога“- 80 минути
  • Разрешено е напускането на олимпиадата 30 мин. след началото и, както и при приключване на работа.
  • Ако ученикът се почувства неразположен в деня на олимпиадите, може да не се яви, независимо от изразеното желание.
  • В класните стаи, в които ще се провеждат олимпиадите, има осигурени средства за дезинфекция, както и лични предпазни средства- маски.
  • По време на провеждане на състезанията в училище ще дежури медицинската сестра.

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ!