Учениците от 5в и 5г клас показаха че могат да бъдат „съставители на учебници“ по математика и обучители на свои връстници. Изработиха много проекти доказващи междупредметната връзката между математика, изобразителното изкуство, литературата и ИТ. Измислиха и презентираха задачи от Част от число, Обикновени дроби, Делимост. Съставиха математически квадрати, правиха кръстословици. Имаше и задача в стихотворна форма и презентации. Всички решаваха зададените задачи. Твориха, бяха креативни и любознателни. Показаха, че математиката е любима и интересна.