Проекти на тема „Слънчевата система“ сътвориха учениците от IV „в“ клас. След приключване на поредния раздел в учебника по „Човекът и природата“, обхващащ тематиката за нашата планета и Слънчевата система четвъртокласниците показаха чрез своите проекти, усвояването и разбирането си по темата. Налице са проявеното им творчество, сръчност и старание.

Поздравления, мили четвъртокласници!

Г-жа Манева и г-жа Цветанова