УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   Учениците  от I-VII клас  преминават  в  обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

   Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през G Suite for Education – Google Classroom и Google Meet.

    Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

  • двадесет минути – в началния етап;
  • тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Бъдете здрави! Заедно ще успеем!

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ “Кочо Честеменски“