УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

  1. Учениците от I-IV клас продължават с присъствена форма на обучение до 27.11.2020г.
  2. За деня няма карантинирани ученици.
  3. Отсъстват четирима колеги от начален и прогимназиален етап

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“