УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-01-600/12.11.2020 г. на г-жа Иванка Киркова – Началник на Регионално управление на образованието- Пловдив, Ви информирам за следното:

  1. На 23.11.2020 г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • Присъствено обучение за учениците от I- VII клас

2. На 23.11.2020 г. учебният процес е обезпечен. За 20.11.2020 г. има един  карантиниран ученик. В болничен  са шестима учители.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“ Кочо Честеменски“