УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Във връзка със заповед № РД-01-600/12.11.2020 г. на г-жа Иванка Киркова – Началник на Регионално управление на образованието- Пловдив, Ви информирам за следното:

  1. На 20.11.2020 г. обучението за класовете и паралелките ще бъде организирано, както следва:
  • Присъствено обучение за учениците от I- V клас
  • Електронна форма на обучение за учениците от VI- VII клас

2. На 20.11.2020 г. учебният процес е обезпечен. За 19.11.2020 г. има един  карантиниран ученик. В болничен  са петима учители.

С уважение,

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“