НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ II в КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 27.10.2020 г.      НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ VI б КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 27.10.2020 г.    
  НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ VII а  КЛАС В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ЗАРАДИ КОНТАКТ С БОЛЕН БЛИЗЪК. УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 23.10.2020 г.   
НА 28.10.2020 г. Е КАРАНТИНИРАН УЧЕНИК ОТ III б КЛАС С ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19, В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 . УЧЕНИКЪТ ЗА ПОСЛЕДНО Е  ПОСЕЩАВАЛ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА 23.10.2020 г.   УЧЕНИЦИТЕ ОТ   III б КЛАС СА В КАРАНТИНА ДО 01.11.2020Г. 
НА 26.10.2020Г. Е КАРАНТИНИРАН УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ВЪВ  II  В КЛАС С  ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ ЗА COVID-19, В СГРАДАTA – УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28. УЧИТЕЛЯТ ЗА ПОСЛЕДНО Е БИЛ НА РАБОТА НА 20.10.2020Г.
ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПЪЛНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА СГРАДАТА НА УЛ “СЕВАСТОПОЛ“ №28 ОТ ОТОРИЗИРАНА ФИРМА.