Уважаеми родители, информираме Ви, че 22.09.2020г. не е учебен и неприсъствен ден, съгласно заповед РД-10-12/16.09.2020.