УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

 Успешно приключи приема на ученици в първи клас за учебната 2020-2021год.

 Можете да се запознаете с разпределение на детето ви в съответния клас  в деловодството на ОУ“Кочо Честеменски“ всеки работен ден от 8.00ч до 16.30ч при спазване на противоепидемичните мерки за намаляване на разпространението на COVID -19.

Във връзка със спазване на Закон за защита на личните данни, не може да получите информация по телефон или имейл, затова се налага тази организация.

Моля, следете сайта на ОУ“Кочо Честеменски“, защото предстои публикуване на информация за провеждане на родителска среща.

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“