УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

     Във връзка с участието ви в изпитите от НВО след  VII  клас,  ви уведомявам за следното:

1.     Всички ученици да бъдат  в училище  в 8.00 часа, за  да  могат да заемат местата си до 8.30 часа.

2.     Спазват задължително отстояние от 1-1,5 м. между участниците в изпитния процес, както в двора на училището, така и при допускане в училищната сграда и в изпитните зали

3.     Учениците ще бъдат допуснати в сградата на училището срещу ученическа карта и служебна бележка, съгласно утвърдените инструктажи.

4.     Участниците в изпитния процес се допускат в сградата   на училището с маски/ шлемове и по желание с ръкавици.

Желая на всички ученици успех!

Винаги бъдете най- добрите!

Вярвам във вас!

ЗЛАТКА АЛДЖЕНАБИ

Директор на ОУ“Кочо Честеменски“