В условията на дистанционно обучение учениците от 3.“а“ клас под ръководството на своята класна ръководителка г-жа Мариана Иванова и с помощта на своите близки успешно усвоиха работата с програма WriteReader и сами създават интересни електронни книжки за своите проекти. Това стана едно от любимите им занимания.