Прием на първо класиране деца в подготвителната група на
ОУ „Кочо Честеменски” гр. Пловдив
за учебната 2020/2021 година

 1. УР-13-3059/02.03.2020 г.
 2. УР-13-3060/02.03.2020 г.
 3. УР-13-3061/02.03.2020 г.
 4. УР -13-3062/02.03.2020 г.
 5. УР-13-3063/02.03.2020 г.
 6. УР-13-3067/02.03.2020 г.
 7. УР-13- 3068/02.03.2020 г.
 8. УР – 13- 3069/02.03.2020 г.
 9. У Р-13-3070/02.03.2020 г.
 10.  УР -13-3073/02.03.2020 г.
 11.  УР – 13 – 3074/02.03.2020 г.
 12. УР -13- 3075/02.03.2020 г.
 13. УР -13- 3384/19.03.2020 г.