Илюстрация на любима приказка е част от заложените дейности в I ,, А“ клас във връзка с насърчаване на четенето. 


Класен ръководител: Марина Бойчева