Интересни иновативни методи са част от ежедневието на учениците от 1 ,, А“ клас. Месецът започна с позитивно взаимодействие в Circle time с мисия ,, Таен приятел“ и продължи с учене по  двойки, като децата влизат в ролята на учител и  ученик за определено време. Вълнуваща за тях беше и проектната-групова дейност на тема ,, Рисувам човешкото тяло“.

Класен ръководител: Марина Бойчева