Неучебни, но присъствени дни за учебната 2019/2020 година.
31.102019г. – Спортен празник
11.05.2019г. – Патронен празник
21.05.2019г. – Спортен празник

Заповед