През месец септември 2019г. екип учители от ОУ „Кочо Честеменски“ взе участие в обучение на тема „Образованието във Финландия и  Естония – оригинален курс за сравнителен анализ на най-добрите практики“ в Хелзинки и Талин.

Обучението е част от спечеления проект „Учителят е творец, който търси промяната“ по програма Еразъм +.
Взелите участие учители ще направят предложение за интегриране на наблюдаваните добри практики.