Отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Повече информация

Съобщение

През новата 2019/2020 учебна година в ОУ „Кочо Честеменски“ ще се използва електронен дневник.